هویت سازی برند

سرفصل دوره هویت سازی برند
مدرس: دکتر پویا روحی

مفهوم برند

تاریخ پیدایش برند

فایده برند

ارزشمندترین برندهای جهان

ارتباط برند با مخاطبین

هویت برند

هویت ملموس و ظاهری برند

هویت ناملموس و باطنی برند

انسجام و یکپارچگی برند

نقش ارتباطات در ارزش آفرینی برای برند

معماری و استراتژی برند

فلسفه و ماهیت برند(Brand Nature)

خط مشی و راهبرد برند(Brand Strategy)

چشم انداز برند(Brand Vision)

ماموریت برند(Brand Mission)

ارزش‌های برند (Brand Values)

ویژگی‌های برند(Brand Position)

جایگاه برند (Brand Position)

وعده برند (Brand Promise)

جوهره برند (Brand Essence)

شخصیت برند(Brand Personality)

هویت دیداری مشهود برند (Visual Identity)

تعریف ساختار و قواعد استفاده از نام و نشان برند

تعریف رنگ‌های سازمانی

تعریف فونت‌های سازمانی

تعریف ساختار و قواعد بصری سبک و سیاق تبلیغات، ارتباطات و تشریفات

هویت شنیداری برند (Sonic Identity)

نام گذاری برند

نام گذاری محصولات برند

هویت کلامی برند(Verbal Identity)

خلق Tagline برند

خلق شعار (Slogan)

خلق متن و نوشتار) (Copywriting

سرفصل ها:

مقدمه :
خوش آمدگویی ، آشنایی با دروس دوره
آموزش استفاده از فایل های تمرینی
تعریف چیستی یک برند تجاری :
آشنایی با برند سازی
مروری بر برندهای موجود
آموزش در رابطه با چگونگی اثر گذاری بر مشتریان به کمک برند
آموزش استفاده از عکس ها و اعمال سبک ها به منظور رساندن پیام برند به مشتریان
آموزش گام به گام ساخت یک برند :
آموزش ایجاد کردن داستانی برای کسب و کار (حرفی برای گفتن داشتن)
آموزش ایجاد کردن اسناد راهنمای برند
آموزش اصولی که باید در طراحی لوگو در نظر گرفت
آموزش ایجاد کردن Style Guide ها
آموزش ایجاد کردن ارتباط منسجم بین قطعات مختلف یک پروسه طراحی و توسعه برند
آموزش تبدیل کردن برند به یک علامت تجاری
آشنایی با مشکلات رایج در این زمینه و چگونگی اجتناب از آنها :
آموزش طرح ریزی برای موفقیت در ایجاد و توسعه برند
آموزش در رابطه با اهمیت کارکردن به صورت یکپارچه
آموزش استفاده از قدرت وب در برند سازی