مدیریت برند

سرفصل دوره مدیریت برند
مدرس: دکتر پویا روحی

۱. استفاده از تبلیغات و پیشبرد فروش به منظور ایجاد برند

· ارتباطات بازاریابی: سنگ بنای ایجاد برند

· ابزارهای ارتباطات بازاریابی

· تبلیغات

· روابط عمومی

· سخن پراکنی(Publicity)

· پیشبرد فروش

· بازاریابی مستقیم

· فروش شخصی

· بسته بندی

· Events and Sponsorship

· خدمات مشتری

· مفهوم برند و ارزش ویژه برند

· نقش برند در زندگی افراد

· نقش اصلی مدیران برند

· چگونه Sponsorship منجر به ایجاد برند می شود؟

· ۷ نکته کلیدی در Sponsorship اثر بخش

· اهمیت یکپارچگی ابزارهای ارتباطی بازاریابی

۲. برند و روابط با ذی نفعان

· مفهوم و معنی برند چیست؟

· قدرت یک برند(The Power of Brand)

· تفاوت برند با سمبل و نشانه

· ویژگی ها و خصوصیات محسوس و نامحسوس برند

· جایگاه برند در قلب و ذهن مشتری

· تجربه برند(Brand Experience)

· برند می تواند محصولی را متحول کند

· برند قول می دهد و انتظار ایجاد می کند

· مراحل ایجاد برند

· اتخاذ موضع و جایگاه مناسب در بازار (Positioning)

· معرفی برند با نام، سمبل، نشانه و غیره(Identification)

· خلق تصویر برای برند(Image)

· تغییر موضع و جایگاه برند(Repositioning)

· انتخاب نام و سمبل و نشانه برای برند(Name, Logo, symbol)

· برند های چند لایه(Multi-Tier Branding)

· چگونه روابط برند را ایجاد و حفظ کنیم؟

۳. استراتژی های خلاق پیام (Creative Message Strategies)

· چگونه می توان استراتژی خلاق پیام ایجاد کرد؟

· خلاصه استراتژی پیام (Message Strategy Brief)

· اجزای خلاصه استراتژی پیام از دیدگاه شرکتهای برتر تبلیغاتی دنیا

· استفاده از تکنیک تک جمله برای تدوین خلاصه استراتژی پیام

· ۳ مرحله اساسی برای تدوین خلاصه استراتژی پیام

· تعیین اهداف ارتباطی

· شناسایی بینش و ندای مشتری(Customer Insight)

· انتخاب استراتژی فروش پیام

· انواع استراتژی های فروش پیام ارتباطی

· ایده بزرگ جهش خلاق ایجاد می کند(The Big Idea takes a Creative Leap)

· جادوی ایده بزرگ (The Magic of Big Idea)

· سادگی ایده بزرگ(The Simplicity of a Big Idea)

· چگونه می توان ایده بزرگ خلق کرد؟

· اکتشاف (Exploration)

· بینش(Insight)

· اجرا(Execution)

· ارزیابی (Evaluation and Copy Testing)

۴. اجرای پیام

· حوزه های تصمیم گیری برای اجرای پیام

· فرمت روایت پیام (Message Storytelling)

· لحن و سبک اجرای پیام (Tone and Style)

· کلام(Copy writing)

· تصویر (Art Direction)

· انسجام (Consistency)

· استفاده از طنز در اجرای پیام

· هم افزایی کلام و تصویر

· نگارش متن برای رسانه های چاپی

· نگارش متن برای رسانه های الکترونیکی

· استفاده از موسیقی در اجرای پیام

· به تصویر در آوردن ایده خلاق(Visualization