اصول و مبانی تبلیغات

سرفصل دوره اصول و مبانی تبلیغات
مدرس: دکتر پویا روحی

• مقدمه‌ای بر تبلیغات ؛ مفاهیم و رویکردها
• شیوه‌های تبلیغات
• طبقه‌بندی تبلیغات ؛ تبلیغات فرهنگی ،تبلیغات تجاری
• سیر تکامل تبلیغات
• نقش اصول اخلاقی در تبلیغات
• آژانس‌های تبلیغاتی، آژانس‌های خلاقه، آژانس‌های رسانه‌ای
• شناخت تبلیغ دهندگان
• شناخت تبلیغات موفق
• ارتباط و مدیریت موثر در تبلیغات
• مفاهیم و مولفه‌های بازاریابی در تبلیغات
• محصول، کانال‌های توزیع، قیمت، فعالیتهای ترویجی
• بررسی مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و شناخت رقبا
• رویکردهای جدید بازاریابی
• ارتباطات بازاریابی یکپارچه (Integrated Marketing Communications)
• شناخت مخاطب ؛ کلید موثر تبلیغات
• مطالعه رفتار و عادات مصرف کنندگان
• طبقه بندی اجتماعی مصرف کنندگان
• بررسی رفتار خرید
• تاثیرات تبلیغات بر مصرف کنندگان
• تحقیقات راهبردی در تبلیغات
• فرآیند و اهداف تحقیق
• شناخت محصول
• شناخت نام تجاری (Brand)
• شناخت مخاطب هدف (Target group)
• مطالعه و بررسی سهم بازار (Market Share)
• جامعه آماری، نظرسنجی مستقیم و Focus Group
• تحقیق برای خلق پیام
• تدوین استراتژی تبلیغات
• روانشناسی تبلیغات
• ادراک، آگاهی، شفاف سازی و ترغیب
• تبلیغات به یاد ماندنی
• استراتژی طراحی پیام تبلیغاتی
• نقش رسانه‌ها در تبلیغات
• مفاهیم ارتباط و ارتباطات
• هدف‌ها، راهبردها، شیوه انتخاب رسانه
• مفاهیم دسترسی، فراوانی و پوشش رسانه‌ها
• مفاهیم CPT,GRP
• زمانبندی و تخصیص بودجه
• برنامه‌ریزی و خرید رسانه‌ها
• شناخت انواع رسانه ها ، مزایا و معایب آنها
• اندازه‌گیری میزان مخاطب رسانه‌ها، تحقیقات رسانه‌ای
• رسانه های چاپی، مطبوعات، روزنامه، مجلات
• رسانه‌های پخشی، تلویزیون، رادیو، سینما
• رسانه‌های محیطی، پست مستقیم
• رسانه‌های جدید
• اندازه‌گیری میزان تاثیرگذاری تبلیغات رسانه‌ای
• فرآیند خلاقیت در تبلیغات
• شیوه تفکر خلاق
• شیوه جستجو و پرورش ایده
• خلق متن و شعار (Copywriting)
• عملیات تبلیغ و ترویج (Promotion)
• نقش روابط عمومی در تبلیغات (Public Relations)
• اجزاء و تکنیک‌های روابط عمومی
• اندازه‌گیری افکار عمومی
• مقایسه روابط عمومی و تبلیغات
• مفاهیم ATLو BTLدر تبلیغات
• ارزیابی میزان تاثیرگذاری تبلیغات